Friday, November 11, 2011

Junk Jack - Basic Wooden Furniture

Wood Wall

[  ] [  ]  [  ]
[  ][Wo][Wo]
[  ][Wo][Wo]

where Wo = Wood block


Wood Table

[Wo][Wo][Wo]
[P]  [N]  [P]
[P]  [   ]  [P]

where P= wooden plank
N = nail
Wo = wood block


Wood Chair

[  ][  ][P]
[  ][P][N]
[  ][P][P]

where P = wooden plank
N = nail


Wood Window

First you need
Glass:

[  ][  ][  ]
[  ][Sa][C]
[  ][  ][  ]

where Sa= sand
C= coal

then the Wood window itself is:

[ G][ P][ G]
[ P][ P][P]
[ G][ P][ G]
where G= glass
P= wooden plank

Drawer

1 wooden plank = 2 short planks

Then:
[  ] [  ] [  ]
[sP][  ][sP]
[sP][N][sP]

where sP = short plank
N = nail

Closet

[ P][D][P]
[ N][D][N]
[ P][D][P]

where P = wooden plank
N = nail
D = Drawer


Small Closet 

[  ] [  ] [  ]
[ N][D][N]
[ P][D][P]

where P = wooden plank
N = nail
D = Drawer


Wood Shelf

[  ][  ][  ]
[P][P][P]
[N][  ][N]

where P = wooden plank
N = nail

No comments: